Meje Voda


(Foto: S. Colavitti)Projekt zadeva območja obalnih habitatov v Venetu, ki sozaupana oskrbi ustanove Veneto Agricoltura in jim je v skladu z direktivamaEvropske skupnosti “Habitat” in “Ptice” priznana oznaka Območje evropskegapomena (Sito di Importanza Comunitaria -SIC) in / ali Območje posebnega varstva (Zone di Protezione Speciale – ZPS) inso v primeru Celostnega naravnega rezervata Gozda Nordio (Bosco Nordio) in OazeCa’ Mello (Oasi di Ca’ Mello) zaščitena tudi na podlagi državnih in deželnihzakonskih določil.

Območja, ki so deležna ukrepov, sodijo v severnojadranski, sčloveško prisotnostjo in dejavnostjo močno zaznamovan prostorski okvir inobsegajo obalne gozdove, gozdove črnega hrasta (Quesrcus ilex) in močvirja, kiso dediščina praokolja obalnega pasu.

V svojstvu območij z oznakama Sic in Zps ter zakonsko zaščitenihobmočij pomenijo vozlišča v omrežju Natura 2000, ta pa uživa priznanje vevropskem merilu. Njihovo varstvo in plemenitenje sta potemtakem videtistrateškega pomena pri ohranjanju naravne dediščine, zanj pa si skupnost vsebolj prizadeva.

Povsem očitno se ponuja ugotovitev, da je skupen nastopUstanov, ki jim je zaupana tovrstna okoljevarstvena naloga, brez pridržkovzaželjen, ker omogoča dejansko povezavo med ukrepi, skladnost operativnihprijemov in nepogrešljivo izmenjavo znanstvenih spoznanj, ki naj strežejodejanskemu oblikovanju “sistema”.

V projekt vključena območja so Celostni naravni rezervatGozd Nordio – Riserva Naturale Integrale di Bosco Nordio – SIC in ZPS (113 ha)– v občini Chioggia (Benetke); Oaza Ca’ Mello – Oasi di Ca’ Mello – SIC (150 ha) – v občini Porto Tolle(Rovigo) v širšem okviru Beneškegadeželnega parka Padske delte – Parco Regionale Veneto del Delta del Po; terobmočje SIC in ZPS – (900 ha) – v kraju Vallevecchia v občini Caorle (Benetke).

Projekt družbe Veneto Agricoltura obsega izvedbookoljevarstvenih posegov in sanacijskihposegov v prostoru ter njegovo ovrednotenje s pomočjo poučnih inpoljudnoznanstvenih dejavnosti ter z izboljšavami v prid njegove uporabnosti indostopnosti.

Nadrobneje naj bi rezervat Gozd Nordio – Riserva di BoscoNordio, skrajna ostalina obalnega pragozda, bil deležen naravovarstvenihukrepov v prid okoljske dediščine (sem sodijo vzdrževanje infrastruktur,varnostna služba, protipožarna oprema), preučevanja in plemenitenja živalskegapremoženja (z vnovično vsaditvijo vrste Emysorbicularis ter z njenim razmnoževanjem, kinaj streže vnovični vsaditvi vokolje), ureditev tematskih učnih poti, ki naj bodo dostopne tudi telesnomotenim osebam, posepševanja naravoslovnih učnih pobud.

Pri območju SIC / ZPS v kraju Vallevecchia gre zarenaturacijo preplavljenih mokrišč, za pogozdovanje ter za raziskave inzasledovanje bolezenskih povzročiteljev, ki načenjajo obalne borove gozdove.Tudi v tem primeru naj bi sanacijske posege vokolje spremljale poljudnoznanstvene in naravoslovne učne pobude, zlasti še zdejavnim posredovanjem Središča za naravoslovno vzgojo – Centro di EducazioneNaturalistica.

V območju SIC Oaze Ca’ Mello – Oasi di Ca’ Mello projektnapoveduje fitopatološko preganjanje škodljivcev, ki najedajo obalni gozd.